برچسب: ذرت

در یک قوطی کنسرو، چقدر ذرت وجود دارد؟ در یک قوطی کنسرو، چقدر ذرت وجود دارد؟
گوناگون
تولید کننده این ویدیو آدم کاملا پیگیری بوده است!