برچسب: جهان موازی

کشفیات شگفت‌انگیز دانشمندان در قطب جنوب کشفیات شگفت‌انگیز دانشمندان در قطب جنوب
دانش و فناوری
گروهی از دانشمندان ناسا مستقر در قطب جنوب به شواهدی دست یافته‌اند که ممکن است متعلق به جهانی موازی باشد، جایی که قوانین فیزیکی کاملا به طور معکوس عمل می‌کنند. این یافته جدید توسط یک دستگاه آشکارساز ذرات به نام «آنتن گذرای تکانشی قطبی» (ANITA) کشف شده است که تیم…