برچسب: بوفه مدارس

بازخوانی پرونده سلامت بوفه مدارس بازخوانی پرونده سلامت بوفه مدارس
سلامت و زندگی
همزمان با آغاز سال تحصیلی، یکی از دغدغه هایی که در حوزه سلامت دوباره مطرح می شود، موضوع اغذیه و خوراکی هایی است که در بوفه مدارس عرضه می شود. به گزارش مهر، سال های سال است که همزمان با آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس، یکی از موضوعات و…