برچسب: بازار سیاه

مافیای فروش کودک در ارمنستان قدرتمندتر از مافیای مواد مافیای فروش کودک در ارمنستان قدرتمندتر از مافیای مواد
اجتماعی
"سوزان پاتواکانیان" یک زن جوان ارمنی تقریبا از دو دهه قبل در جست‌و‌جوی دخترش است. پزشکان در ارمنستانِ پس از شوروی او را وادار کردند تا فرزندش را به آنها تسلیم کند. این زن ۳۵ ساله داستان خود را پس از بازداشت روسای یک مرکز زنان و زایمان، مدیر یک…