برچسب: ابربدهکاران بانکی

سیکل تکراری «تله وام ارزی» برای تولیدکنندگان سیکل تکراری «تله وام ارزی» برای تولیدکنندگان
اقتصادی
گزارشی بخوانید از تاثیر جهش های بزرگ نرخ ارز بر تبدیل تولیدکننده ها به کسانی که آنها را به عنوان ابربدهکاران بانکی می شناسیم. داستان ساده و تکراری این است که در جهش های بزرگ قیمت دلار که معمولا هر ۵-۶ سال یک بار اتفاق می افتد بازندگان بزرگی هستند…...