برچسب: آمار مرگ و میر

۵ دلیل اصلی فوت ایرانیان چیست؟ ۵ دلیل اصلی فوت ایرانیان چیست؟
اجتماعی
مهر نوشت: براساس آمارهای سازمان ثبت احوال، بیشرین دلایل فوت ایرانیان مربوط به بیماری های قلبی و عروقی با ۳۸.۶ درصد، سرطان ها و تومورها با ۱۱.۳ درصد و بیماری های دستگاه تنفسی با ۹.۸ درصد، است. دلایل اصلی مرگ در ایران بر اساس آمارهای سازمان ثبت احوال میزان ناخالص…