گزارش تصویری | اولین تمرین استقلال زیرنظر ریکاردو ساپینتو

ورزشی
گزارش تصویری | اولین تمرین استقلال زیرنظر ریکاردو ساپینتو

اولین تمرین استقلال زیرنظر  ریکاردو ساپینتو برگزار شد

بازدید اپلیکیشن 27 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید