کشف شعری گمشده از سهراب سپهری

فرهنگی
کشف شعری گمشده از سهراب سپهری

جستجوی مجله‌های قدیمی جذاب و گاه شوق‌انگیز است. مثال روشن این ماجرا پیدا کردن شعری از سهراب سپهری است که در مجموعه “هشت کتاب” منتشر نشده و از این رو برای علاقمندان به شعر و سهراب سپهری تازگی دارد

عصر ایران نوشت: زمان سرودن شعر آنچنان که در  پایین شعر ذکر شده، اسفند 1328 است. سپهری در این زمان، 21 ساله بوده و مطابق زندگینامه اش، دیپلم ادبیاتش را به تازگی دریافت کرده بود. این شعر قبل از انتشار نخستین مجموعه اشعار نیمایی سپهری، در مجله «فرهنگ جهان» منتشر شده است. مجله فرهنگ جهان را دکتر تقی هورفر مدیریت می کرده که از نختستین دانشجویان اعزامی به اروپا در رشته ریاضی بوده و پس از بازگشت به ایران تا سال 1347 در دانشگاه تهران تدریس می کرد.

گل صحرا

در صحرای خاموش و پهناور

گل زیبایی دور از همه گل ها بود

لبخندی حزن آور 

روی لبانش پیدا بود

این گل زیبا زیباتر

از همه گل های صحرا بود

شب ها گل صحرا

در خاموشی می خواند:

«من گل صحرا هستم

وحشی و زیبا هستم!»

             …….

یک شب در نور مهتاب

چشمان رهگذری بر گل زیبا افتاد

وین نغمه به گوش آمد با باد :

«ای رهگذر

آیا زیباتر از من

یک گل در همه صحرا دیدی؟

از من زیباتر؟

از من؟

من گل صحرا هستم

وحشی و زیبا هستم!»

           …….

دیگر

آهنگ پای رهگذر

خاموشی شب را نشکست

چشمانش پیوسته

بر گل صحرا لغزان بود

و آهنگ گل

در تاریکی شب سرگردان

«من گل صحرا هستم

وحشی و زیبا هستم!»

تهران – 26 اسفند 1328

دیدگاهتان را بنویسید