کاریکاتور بن سلمان در اکونومیست؛ صدام کوچولویی با لقب پدر گلوله

جهان
کاریکاتور بن سلمان در اکونومیست؛ صدام کوچولویی با لقب پدر گلوله

نشریه اکونومنیست در مطلبی به بررسی زوایای زندگی محمد بن سلمان ولیعهد سعودی پرداخته است.

در فرازهایی از مطلب اکونومیست درباره بن سلمان آمده است که وی در کودکی فردی گوشه گیر بود و کسی تمایل به بازی با او نداشت.

همچنین آمده است که اطرافیان و نزدیکان وی او را “صدام کوچولو” صدا می زدند.

اکونومیست در ادامه نوشت که بن سلمان بر اساس شایعاتی که تکذیب شده است، پس از اختلاف با یکی از مقامات و پست کردن گلوله برای وی، نام مستعار ابورسسا – پدر گلوله را نیز به دست آورد.

اکونومیست در ادامه با اشاره به رفتارهای پرخاشگرانه و نوسانات خلقی وحشی او می نویسد که در جریان مشاجره با مادرش، وی سقف اتاق او را با شکل گلوله اسپری کرده است و حتی مادرش را در اتاق زندانی کرده است.

بازدید اپلیکیشن 39 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید