چه‌کسی اولین‌بار از نام‌جعلی برای خلیج‌فارس استفاده کرد؟

سیاسی
video
چه‌کسی اولین‌بار از نام‌جعلی برای خلیج‌فارس استفاده کرد؟

به بهانه ۱۰ اردیبهشت، روز ملی خلیج فارس نگاهی انداخته‌ایم به سندهای متقن و معتبری که نشان‌ می‌دهد از صدها سال قبل نام دریای جنوب ایران همیشه خلیج فارس بوده است. چطور جمال‌ عبدالناصر، دومین رئیس جمهور مصر و بعدها برخی از کشورهای عربی دست به جعل نام خلیج فارس زدند؟

بازدید اپلیکیشن 41 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید