دانلود اپلیکیشن هفت صبح

چند خارجی در دانشگاه‌های ایران تحصیل می‌کنند؟

اجتماعی
چند خارجی در دانشگاه‌های ایران تحصیل می‌کنند؟

سازمان امور دانشجویان اعلام کرد تعداد دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در ایران از مرز ۵۰ هزار نفر گذشته است.

در این اطلاعیه آمده: دانشجویان غیرایرانی (خارجی) در دانشگاه‌های سراسر کشور از ۳۸ هزار و ۱۶۰ نفر در سال ۱۳۹۸ به ۵۷ هزار و ۶۷۵ نفر و میزان اعتبارات عمومی و اختصاصی نیز از مبلغ ۷۵ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۸ به مبلغ ۱۱۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ افزایش یافت.

بازدید اپلیکیشن 14 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید