دانلود اپلیکیشن هفت صبح

چرا هوای تهران آلوده شد؟

اجتماعی
چرا هوای تهران آلوده شد؟

یوسف حجت سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در گفتگو با ایسنا، در مورد چرایی آلودگی هوای تهران با وجود کاهش ترافیک با بیان این که آلودگی هوا دو بال دارد، گفت: کارشناسان منبع انتشار و تهویه را دو بال آلودگی هوا می‌دانند.

وی با بیان این که آلودگی هوا یک بعدی نیست تصریح کرد: این که به چه میزان منابع آلاینده منتشر شود در اختیار انسان‌ها است، اما تهویه که همان باد است پدیده‌ای طبیعی است و در اختیار انسان‌ها نیست.

حجت با بیان این که انتشار منابع آلاینده و نبود تهویه موجب ایجاد آلودگی هوا می‌شود، گفت: در حال حاضر وضعیت تهویه هوای تهران یا همان باد به شدت کاهش پیدا کرده است؛ به گونه‌ای که براساس نمودار‌های موجود، در سال ۹۷ ضریب تهویه هوا در تهران ۱۱۰۰ بوده است؛ اما در حال حاضر کارشناسان معتقدند که ضریب تهویه فعلی کمتر از عدد ۶۰۰ است و این امر کاهش ۴۰ درصدی ضریب تهویه هوا نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد.

سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان این که کارشناسان با به دست آوردن سرعت باد و ضخامت لایه وارونگی، ضریب تهویه را به دست می‌آورند، گفت: به دلیل کاهش تردد خودرو‌ها در این روزها، انتشار آلودگی هوا کم شده، اما از سوی دیگر ضریب تهویه نیز کاهش یافته است به گونه‌ای که در آذر ماه سال گذشته ضریب تهویه هوا ۱۱۰۰ بوده است، اما در آذر ماه سال ۹۸ ضریب تهویه به عدد ۷۵۰ رسیده است که اگر بخواهیم این وضعیت را به شرایط فعلی تعمیم دهیم می‌بینیم که ضریب تهویه هوا به شدت کاهش یافته است.

بازدید اپلیکیشن 51 , بازدید سایت 1

نظرات کاربران

پاسخ دهید