پادکست بی پلاس؛ قسمت هشتاد و یک، آثار ماندگار تروما (سانحه) روی ذهن و بدن

پادکست
پادکست بی پلاس؛ قسمت هشتاد و یک، آثار ماندگار تروما (سانحه) روی ذهن و بدن

چرا آسیب‌های جسمی و روانی تروما اینقدر سنگین و بادوام هستن؟

نویسنده‌بسل ون‌ در کولک

متن: عباس سیدین | روایت: علی بندری

دیدگاهتان را بنویسید