دانلود اپلیکیشن هفت صبح

ویدئو | شرایط عجیب یک بانک برای وام ازدواج

اجتماعی
video
ویدئو | شرایط عجیب یک بانک برای وام ازدواج

این در حالیست که طبق بخشنامه سازمان اداری استخدامی، گرفتن کپی از ارباب رجوع، از سال گذشته ممنوع است.

بازدید اپلیکیشن 49 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید