دانلود اپلیکیشن هفت صبح

ویدئو | دفاع مجری تلویزیون از مجلس در برابر انتقادات نماینده زابل!

اجتماعی
video
ویدئو | دفاع مجری تلویزیون از مجلس در برابر انتقادات نماینده زابل!

ده‌مَرده، نماینده زابل: جوابی برای مردم ندارم! نمایندگان هم آن اراده اصلی و کلی را ندارند. ۴۵هزار تومان زمان احمدی نژاد آن موقع حداقل ۴۵ دلار بود امروز چند دلار شده است؟ آیا این می‌تواند برود یک کیلو گوشت بخرد؟ چه داریم بگوییم. من خجالت می کشم.

بازدید اپلیکیشن 72 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید