ویدئو / جواب دندانشکن یک دروازه بان به پنالتی ضربه چیپ

دیدنی‌ها
video
ویدئو / جواب دندانشکن یک دروازه بان به پنالتی ضربه چیپ

همیشه دروازه بان ها مقهور ضربه چیپ در پنالتی می شوند . گرچه همه ضربات چیپ گل نمی شود اما هیچ دروازه بانی نتوانسته مانند ویدئو بالا جواب دندانشکنی به زننده ضربه چیپ بدهد. ویدئو را ببینید.

بازدید اپلیکیشن 1,099 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید