واکنش همبازیان لوکاکو به لایی خوردن او در تمرین را ببینید

ورزشی
video
واکنش همبازیان لوکاکو به لایی خوردن او در تمرین را ببینید

در تمرین امروز اینترمیلان روملو لوکاکو از یکی از همبازیانش لایی خورد. این هم واکنش جالب همبازیان لوکاکو به لایی خوردن او!

بازدید اپلیکیشن 60 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید