واکسن دُز یادآور برای تمامی واکسن­‌ها کدام است؟

اجتماعی
واکسن دُز یادآور برای تمامی واکسن­‌ها کدام است؟

موج هفتم همه گیری ویروس کرونا در کشور از اوایل تابستان آغاز شده است. سویه جدید مشتق از امیکرون، BA.5 بوده و سرعت سرایت این سویه بسیار بیشتر از سویه‌های قبلی است. با توجه به افت تدریجی سطح ایمنی حاصل از واکسیناسیون کووید۱۹ با گذشت زمان، تزریق دز یادآور، پنج الی شش ماه بعد از تزریق آخر، به ویژه برای واکسن‌های مبتنی بر پایه ویروس غیرفعال، حائز اهمیت است.

عضو هیات علمی انستیتو پاستور ایران افزود:‌مطالعات اخیر انستیتو پاستور ایران برروی واکسن‌های تولید شده بر پایه پروتئین نشان داده است که این نوع واکسن می‌تواند نقش مهمی در ادامه برنامه واکسیناسیون علیه این بیماری در کشور داشته باشند. علاوه برآن، تزریق دز یادآور از نوع متفاوت ( هترولوگ)، باعث ایجاد ایمنی موثرتر و پایدارتر برعلیه ویروس عامل کووید-۱۹ می‌شود.

رمضانی یادآور شد:‌انستیتو پاستور ایران یکی از مراکز مهم و معتبر تولید واکسن در دنیاست که بیش از صد سال سابقه در حیطه واکسن سازی دارد. براین اساس، واکسن پاستوکووک تولیدی مشترک انستیتوپاستور ایران و انستیتو فینلای کوبا، بعد از انجام مطالعات بالینی و تایید مراجع ذی صلاح، در حال حاضر می‌تواند به عنوان دز یادآور اول و یا دوم همه واکسن‌های موجود در کشور مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود:‌با توجه به اهمیت انتخاب واکسن بی خطر با کارایی بالا به عنوان دز یادآور، واکسن پاستوکووک به عنوان دز یادآور همه واکسن‌های مورد استفاده در کشور، در افرادی که ۵ الی ۶ ماه از آخرین دز واکسن آنها گذشته باشد توصیه می‌شود.

عضو هیات علمی انستیتو پاستور ایران تصریح کرد:‌در مطالعه‌های که طی چند ماه گذشته با نظارت سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت انجام شد، بی خطری و ایمنی زایی دز یادآور واکسن‌های سینوفارم و پاستوکووک در افراد دریافت کننده ۲ دز اولیه از واکسن سینوفارم با یکدیگر مقایسه شدند.

رمضانی خاطرنشان کرد:‌در این مطالعه، میانگین افزایش آنتی بادی در گروه دریافت کننده دز یادآور پاستوکووک ۳۵۲ واحد و در دریافت کنندگان سینوفارم ۳۳ واحد بود. همچنین در مورد آنتی بادی ضد RBD (بخش اتصالی ویروس به میزبان) میزان میانگین افزایش آنتی بادی در افراد دریافت کننده بوستر پاستوکووک، ۸۱۹ واحد و در دریافت کنندگان سینوفارم این افزایش ۳۱ واحد بود که نشان از کارایی بالای واکسن پاستوکووک دارد.

وی بیان داشت: مطالعه دیگر انجام شده در انستیتو پاستور ایران بر روی داوطلبین گیرنده دو دوز اولیه واکسن آسترازنکا نیز نشان داد که میزان افزایش تیتر آنتی بادی ضد اسپایک درگروه دریافت کننده واکسن کووید-۱۹ تولیدی انستیتو پاستور ایران بیش از دو برابر گروه دریافت کننده واکسن آسترازنکا بوده است و این در حالی است که عوارض مشاهده شده در دریافت کنندگان آسترازنکا بیشتر بود.

عضو هیات علمی انستیتو پاستور ایران افزود: بنابراین کارایی واکسن‌های کووید-۱۹ تولیدی انستیتو پاستور ایران به عنوان دز یادآور، در تحریک سیستم ایمنی به صورت معناداری، بالاتر از دزهای یادآوری نظیر سینوفارم و آسترازنکا بوده است.

رمضانی ابراز کرد: به نظر می‌رسد در حال حاضر در آغاز پیک هفتم اپیدمی کرونا در کشور هستیم. مهمترین اقدام قبل از رسیدن به اوج موارد بستری و مرگ، دریافت دز یادآور واکسن است؛ همچنین رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی را نیز جدی بگیریم.

بازدید اپلیکیشن 52 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید