دانلود اپلیکیشن هفت صبح

هوای تهران آلوده شد

اجتماعی
هوای تهران آلوده شد

خبرآنلاین نوشت: میانگین شاخص آلودگی هوای تهران هم اکنون روی ۱۴۵ است و برای گروه های حساس ناسالم شمرده می شود.

پیش بینی می شود تا ساعتی دیگر شاخص آلودگی میانگین در تهران از ۱۵۰ عبور کند.

در حال حاضر هوای شهرهای صنعتی مانند اصفهان، مشهد، اهواز و تبریز آلوده اعلام شده است.

بازدید اپلیکیشن 16 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید