دانلود اپلیکیشن هفت صبح

همه دانشجویان تا پاییز واکسینه می‌شوند؟

اجتماعی
همه دانشجویان تا پاییز واکسینه می‌شوند؟

معاون آموزشی وزارت بهداشت از واکسیناسیون تمامی دانشجویان کشور تا پایان پاییز خبر داده و میگوید که در حال حاضر ۴۰ درصد. دانشجویان علوم پزشکی واکسینه شدند.

دکتر علی اکبر حق دوست در گفت و گو با ایسنا توضیح داد که دانشجویان علوم پزشکی که در بیمارستان حضور دارند و مستقیم یا غیر مستقیم با بیمار سروکار دارند همگی در سطح کشور واکسن زدند و در واکسیناسیون اینها مشکلی نداریم.

معاون آموزشی وزارت بهداشت در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد از دانشجویان علوم پزشکی واکسن زدند اما در مورد سایر گروه‌هایی که با بیماران مواجهه نداشتند نیز تمهیداتی اندیشیده شده که این گروهها واکسینه شوند.

دکتر حق دوست تاکید کرد: امیدواریم تا پایان فصل پاییز کل دانشجویان علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت علوم به طور کامل واکسن را دریافت کنند و با واکسیناسیون دانشجویان ترم جدید حضوری برگزار شود.

بازدید اپلیکیشن 8 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید