هر هتل و رستورانی به چنین نیرویی احتیاج دارد

دیدنی‌ها
هر هتل و رستورانی به چنین نیرویی احتیاج دارد

ژانگ چوان حالا یک چهره سرشناس در چین محسوب می شود چرا که او برای چیدن میزهای پذیرایی هتلی که در آن کار می کند فقط به ۶ ثانیه زمان احتیاج دارد. او درباره تکنیک عجیبش به این نکته اشاره کرده که این کار به زور زیادی احتیاج ندارد. تکنیک او تا امروز تلفاتی! نداشته چرا که جدا از احاطه او به کارش، به خاطر وجود فرش زیر میزهای پذیرایی هتل او، ظروف در صورت افتادن از روی میز هم شکسته نمی شوند.

بازدید اپلیکیشن 134 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید