دانلود اپلیکیشن هفت صبح

نگاه عجیب به حجاب از دید عضو ارشد طالبان را ببینید

جهان
video
نگاه عجیب به حجاب از دید عضو ارشد طالبان را ببینید

توجیهات آشنای یک چهره ارشد طالبان افغانستان برای حجاب اجباری: «خربزه‌ای که چاک‌شده را می‌خرید یا خربزه‌ای که سالم مانده است؟ طبیعی است خربزه‌ای را که سالم مانده است را می‌گیرید، یعنی حجاب برای زن همین‌طور است…»

بازدید اپلیکیشن 81 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید