دانلود اپلیکیشن هفت صبح

نقش ناصرالدین‌شاه در تغییر روز شهادت امام حسن

اجتماعی
نقش ناصرالدین‌شاه در تغییر روز شهادت امام حسن

کتر هادی انصاری، پزشک و محقق تاریخ اهل بیت در یادداشتی به موضوع روز شهادت امام حسن مجتبی پرداخته است. اودر این یادداشت تحلیلی، اسناد وارده در کتب حدیثی و تاریخی را برای تعیین روز شهادت امام حسن آورده است که اثبات می کند روز ۷ صفر روز شهادت امام مجتبی است.

او بیان داشته که تعیین روز ۲۸ صفر به عنوان روز شهادت در دوره ناصرالدین شاه اتفاق افتاده و در بخشی از این یادداشت تحلیلی می نویسد: « تولد ناصرالدین شاه در این روز بود و برای اینکه روز تولدش برخورد با شبِ شهادت امام حسن مجتبی (ع) نباشد تا بتوانند جشن بگیرند، دستور داد که در تقویم کشور تغییر بوجود آورند و متاسفانه یک احتمال ضعیف،جای واقعیت پذیرفته شد! اما گفتنی است از آنجا که تولد او در همین روز بوده است، این سنت غلط قرار داده شد وتا آن هنگام روایت بیست وهشتم صفر در ایران معمول نبود و جالب اینکه تنها اکنون در ایران ، این روایت شهرت یافت.»

بازدید اپلیکیشن 64 , بازدید سایت 1

نظرات کاربران

پاسخ دهید