نظر بادامچیان درباره ویژگی‌های رئیس مجلس

سیاسی
نظر بادامچیان درباره ویژگی‌های رئیس مجلس

بخش مهم صحبتهای اسدالله بادامچیان، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در گفتگویی با پایگاه خبری نما را از قول خبرآنلاین برایتان نقل می‌کنیم:
جایگاه ریاست مجلس با توجه به ویژگی نمایندگی مجلس و تفاوت عمیق آن با مسئولیت ها و مناصب دولتی و اجرایی، اقتضا می کند اولا از مقبولیت عمومی برخوردار بوده، ثانیا از منظر عموم مردم مشهور به پاکی و سلامت اقتصادی و سیاسی باشد.

فساد اقتصادی همواره لطمه های جدی به ریشه های اقتصاد کشور وارد می کند و به نوعی حق مردم در این فرایند به شدت تضییع می شود، بنابراین کسی که جایگاه ریاست مجلس گام دوم را کسب می کند باید همت عالی و اصلی اش ریشه کن کردن فساد باشد. لذا با این استدلال شایسته نیست در کارنامه ی خدمتی نامزد های رئیس و هیئت رئیسه ی مجلس ، حرف و حدیث و حاشیه و شائبه باشد .

دیدگاهتان را بنویسید