نبرد تن به‌تن کلاغ سیاه و موش کونگ‌فوکار

دیدنی‌ها
نبرد تن به‌تن کلاغ سیاه و موش کونگ‌فوکار

یک موش که با حمله ناگهانی کلاغ سیاه غافلگیر شده بود، تلاش کرد با انجام حرکاتی شبیه تکنیک‌های ورزش کونگ‌فو پرنده مهاجم را بترساند.

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید