دانلود اپلیکیشن هفت صبح

موش مین‌یاب بازنشسته می‌شود

گوناگون
موش مین‌یاب بازنشسته می‌شود

بی بی سی: در حالی که خیلی‌ها موش‌ها را آفت می‌دانند، ماگاوا به خاطر کارهای قهرمانانه خود در کشف مینهای جنگی مدال طلا گرفت.

او یک موش عظیم‌الجثه آفریقایی است که تا به حال موفق شده ۳۹ مین جنگی را کشف کند!

مالن، کسی که از ماگاوا نگه‎داری می‌کند، می‌گوید که این موش هفت ساله دیگر آماده بازنشستگی‌است.

اما کار ماگاوا هنوز به طور کامل تمام نشده است. او موش‌های جوان‌تر را آموزش می‌دهد تا راهش را در پیش بگیرند.

تصور می شود که در کامبوج تا شش میلیون مین وجود داشته باشد.

مالن گفت که به همکاری با ماگاوا در کشف مین‌های جنگی افتخار می‌کند.

بازدید اپلیکیشن 33 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید