دانلود اپلیکیشن هفت صبح

مورد عجیب پیامک دعوت از مردگان برای تزریق واکسن کرونا

اجتماعی
مورد عجیب پیامک دعوت از مردگان برای تزریق واکسن کرونا

درحالیکه بسیاری از سالمندان بدون دریافت پیامک به مراکز واکسیناسون مراجعه کردند خبرگزاری میزان گزارش داده برخی از متوفیان سالیان گذشته از طریق پیامک به مراکز واکسیناسیون دعوت شده اند.

در همین این راستا خانم کمالی ادعا می‌کند که تا به حال وزارت بهداشت پنج بار مادر فوت شده من را دعوت به واکسیناسیون کرده است، این در حالی است که مادر من در سال ۹۴ فوت شده اند، مگر ثبت احوال اطلاعات هویتی افراد را در اختیار ندارد. شناسنامه ایشان همان ابتدا باطل شده است چگونه ممکن است اطلاعات افراد متوفی ثبت نشده باشد.

آقای حسنی در این مورد گفت: با توجه به اینکه پدر همسر بنده سال گذشته فوت شده اند، اما همچنان از طریق پیامک از سوی وزارت بهداشت برای انجام واکسیناسیون به مراکز بهداشت دعوت می‌شوند.آیا وزارت بهداشت اطلاعاتی از متوفیان در اختیار ندارد؟

در این راستا سیف اله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در مورد این موضوع که چرا افراد متوفی همچنان از سوی وزارت بهداشت برای انجام واکسیناسیون به مراکز بهداشت دعوت می‌شوند، گفت:وزارت بهداشت بانک اطلاعاتی خودش را دارد. اگر چه از طریق ثبت احوال بانک اطلاعاتی هویتی افراد را در اختیار دارد، اما به نظر می‌رسد با توجه به مشکل به وجود آمده از آن استفاده نمی‌کند.

بازدید اپلیکیشن 14 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید