دانلود اپلیکیشن هفت صبح

مهمترین وقایع تاریخی در روز ۱۳ تیرماه

گوناگون
مهمترین وقایع تاریخی در روز ۱۳ تیرماه

یکشنبه، ۱۳ تیر ۱۴۰۰ مصادف است با روز جشن تیرگان. جشن تیرگان به همراه نوروز و مهرگان و سده از جمله مهمترین جشنهای ایرانیان است. در مورد فلسفه جشن تیرگان دو روایت جالب وجود دارد: میان ایران و توران سال‌ها جنگ وستیز بود در نبرد میان افراسیاب و منوچهر شاه ایران، سپاه ایران شکست سختی می خورد. سپاه ایران به تنگنا می افتد سرانجام دو سوی نبرد به سازش در آمدند و برای آنکه مرز دو کشور مشخص شود و ستیز از میان بر خیزد ،پذیرفتند از مازندران تیری به جانب خاور پرتاب کنند هر جا تیر فرو آمد همان جا مرز دو کشور باشد و هیچ یک از دو کشور از آن فراتر نروند تا در این گفتگو بودند فرشته زمین اسفندیارمذ پدیدار شد و فرمان داد تیر و کمان آوردند. آرش در میان ایرانیان بزرگترین کماندار بود و به نیروی بی‌مانندش تیر را دورتر از همه پرتاب می‌کرد. فرشته زمین به آرش گفت تا کمان بردارد و تیری به جانب خاور پرتاب کند. آرش دانست که پهنای کشور ایران به نیروی بازو و پرش تیر او بسته است و باید توش و توان خود را در این را بگذارد. آرش خود را آماده کرد، به شاه و سپاهیان گفت می‌دانم چون تیر را از کمان رها کنم همه نیرویم با تیر از بدن بیرون خواهد آمد.

آرش تیر و کمان را برداشت و بر بلندای کوه دماوند بر آمد و به نیروی خداداد تیر را رها کرد و خود بی جان بر زمین افتاد. هرمز خدای بزرگ به فرشته باد فرمان داد تا تیر را نگهبان باشد و از آسیب نگه دارد . تیر از بامداد تا نیمروز در آسمان می رفت و از کوه و در و دشت می گذشت تا در کنار رود جیهون بر تنه درخت گردویی که بزرگتر از آن در گیتی نبود، نشست آنجا را مرز ایران و توران جای دادند و هر سال به یاد آن جشن گرفتند. جشن تیرگان در میان ایرانیان از این زمان پدید آمد.

شماره یک: ۴ ژوئیه سال ۴۸۹ در چنین روزی داریوش هخامنشی تصمیم گرفت قلمرو ایران به ۳۰ ایالت تقسیم شود و هر ایالت را ساتراپی نامید. مصر یکی از ساتراپی‌های ایران آن زمان بود. داریوش سه سال بعد درگذشت و استخوان‌هایش را پس از دخمه‌گذاری، در گوری واقع در «نقش رستم» که از قبل آماده کرده بود دفن کردند.

شماره دو: چنین روزی، در سال ۱۳۲۹ با وجود مخالفت شدید دکتر مصدق و یارانش، مجلس به نخست وزیر شدن سپهبد رزم آرا رای داد. نمایندگان مخالف از فرط خشم صندلی‌های مجلس را شکستند. مبارزات ملی پس از این واقعه به ترور رزم آرا و ملی شدن نفت ایران منجر شد.

شماره سه: شاتوبریان Francois Rene de Chateaubriand داستان‌نگار و سیاستمدار فرانسوی در سال ۱۸۴۸ در چنین روزی درگذشت. در حال حاضر به نظر عده زیادی شاتوبریان یک نوع غذا است.

شماره چهار: ۱۳ تیر ۱۳۷۷ صادق چوبک درگذشت. امروز می‌توانید یکی از داستان‌هایش را به انتخاب خودتان بخوانید.

بازدید اپلیکیشن 7 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید