دانلود اپلیکیشن هفت صبح

مهمترین دلایل طلاق ایرانی‌ها در سه‌سال گذشته

اجتماعی
مهمترین دلایل طلاق ایرانی‌ها در سه‌سال گذشته

رئیس دبیرخانه رصدآسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌ها آمار مهمترین دلایل طلاق در سه سال گذشته را اعلام کرد. به‌گفته فاطمه رضوان مدنی، نداشتن مسؤلیت‌پذیری، بی‌توجهی و کمبود مهارت‌های سازگارانه (سازگار؟ مهارت زندگی؟) بوده است.

او گفته اگر بخواهم به تفکیک سال به سال بگویم به این شرح است:

سال ۱۳۹۷ :۱ -عدم مسئولیت‌پذیری با ۳.۶۰ درصد در رتبه اول، ۲ –بی‌توجهی با ۲.۷۹ درصد در رتبه دوم و کمبود مهارته‌ای سازگارانه با ۲.۶۳ درصد در رتبه سوم هستند.

سال ۱۳۹۸ :۱ -عدم مسئولیت‌پذیری با ۳.۵۵ درصد در رتبه اول، ۲ –بی‌توجهی با ۳.۱۳ درصد در رتبه دوم و کمبود مهارت‌های سازگارانه با ۲.۹۵ درصد در رتبه سوم هستند.

سال ۱۳۹۹ :۱ -کمبود مهارت‌های سازگارانه با ۳.۵۸ درصد در رتبه اول، ۲ -عدم مسئولیت‌پذیری با ۳.۵۴ درصد در رتبه دوم و بی‌توجهی با ۲.۹۹ درصد در رتبه سوم است.

بازدید اپلیکیشن 71 , بازدید سایت 1

نظرات کاربران

پاسخ دهید