مهمان ویژه کنسرت مهران مدیری

فرهنگی
مهمان ویژه کنسرت مهران مدیری

مدیری هنگام معرفی عادل فردوسی‎پور گفت: موفق نمی شوند ما را از عادل محروم کنند

بازدید اپلیکیشن 119 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید