ماجرای مادلین و دست بیونیک

دانش و فناوری
ماجرای مادلین و دست بیونیک

کودکی که برای اولین بار از دست مصنوعی استفاده می‌کند

بازدید اپلیکیشن 37 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید