لحظه شلیک موشک‌های فلسطینی به سمت اسرائیل

جهان
video
لحظه شلیک موشک‌های فلسطینی به سمت اسرائیل

گروه‌های فلسطینی در حملات امشب خود به مواضع صهیونیست‌ها از تاکیتک جدیدی بهره‌ برده‌اند. گفته شده در این روش موشک اصلی در ارتفاعی بالاتر از سایر موشک‌‌ها شلیک می‌شود تا سامانه ضدموشک گنبد آهنین را سرگرم کند و موشک‌ اصلی بدون مزاحمت نقطه مورد نظر فلسطینی‌ها را هدف قرار دهد. حجم موشک‌های شلیک شده را ببینید

بازدید اپلیکیشن 85 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید