فیلم | بزرگترین غار جهان که از حد تصور ما خارج است

دیدنی‌ها
فیلم | بزرگترین غار جهان که از حد تصور ما خارج است

غار «سون دونگ» در ویتنام خیلی بزرگتر از حد تصور ما است. ارتفاع این غار معادل یک آسمانخراش ۴۰ طبقه در نیویورک است.

اما اخیرا سه غواص انگلیسی یک تونلزیر آبی در غار کشف کرده‌اند که از یک سو در غار «سون دونگ» و از سوی دیگر به غار «هانگ تونگ» می‌خورد.سال ۲۰۱۸ با گم شدن عضو تیم فوتبال در غار، باعث شد تا کشفیات جدید در غار رخ دهد.غار ۳ میلیون ساله از سال ۲۰۱۳ به روی توریستها باز شده است.

بازدید اپلیکیشن 23 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید