دانلود اپلیکیشن هفت صبح

غرامت دستمزد روزهای بارداری، ماهانه پرداخت می‌شود

اجتماعی
غرامت دستمزد روزهای بارداری، ماهانه پرداخت می‌شود

سید مرتضی موتورچی مدیرکل روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صفحه توییتر خود نوشت: غرامت دستمزد ایام بیماری که با تاخیر پس از پایان مرخصی زایمان پرداخت می‌شد، در کوتاه‌ترین زمان و ماهانه پرداخت می‌شود. این کمکی به معیشت زنان شاغل بیمه شده در دوران بارداری و مشوق افزایش جمعیت است. او نوشت: «غرامت دستمزد ایام بیماری که با تاخیر پس از پایان مرخصی زایمان پرداخت می‌شد، در کوتاه‌ترین زمان و ماهانه پرداخت می‌شود. این کمکی به معیشت زنان شاغل بیمه شده در دوران بارداری و مشوق افزایش جمعیت است.» گفتنی است که سازمان تامین‌اجتماعی برای جبران کاهش یا قطع درآمد هنگام مرخصی زایمان کمک هزینه بارداری به زنان باردار پرداخت می‌کند که برابر است «با دو سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده با در نظر گرفتن روزهای استراحت.»

بازدید اپلیکیشن 7 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید