دانلود اپلیکیشن هفت صبح

صف دانشجویان و مسافران‌ مشتاق برای ‌تست‌ کرونا!

اجتماعی
صف دانشجویان و مسافران‌ مشتاق برای ‌تست‌ کرونا!

روزنامه هفت صبح | این صف مشتاقان آزمایش تست کروناست. اکثرا دانشجو و یا مسافر و یا هر دو. کسانی که حضورشان در معدود پروازهای خارجی از فرودگاه امام منوط به تست کرونا از تنها دو مرکز آزمایشگاهی شده است و چنین صف خطرناکی را به وجود آورده است‌.

قطر ایرویز مسافر بدون تست کرونا را قبول نمی‌کند و آلمان و ایتالیا هم پذیرش مسافر بدون تست را رد کرده‌اند. هرچند آلمان اعلام کرده تست‌ها را در فرودگاه میزبان و به شکل حضوری انجام خواهد داد و امتناع از تست کرونا جریمه ۲۵ هزار یورویی دارد‌! اگر این روزها مسافرید یادتان باشد که بدون تست کرونا هیچ جا نمی‌توانید بروید.

بازدید اپلیکیشن 97 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید