دانلود اپلیکیشن هفت صبح

شمارش معکوس برای خشک شدن رودخانه چالوس

اجتماعی
شمارش معکوس برای خشک شدن رودخانه چالوس

این روزها شاهد کم شدن حجم آب رودخانه چالوس و حتی آلودگی زیستی این بستر به واسطه پروژه انتقال آب شهرستان چالوس به شرق استان و شهرستان آمل هستیم.

صادق رحمتی از فعالین محیط زیست در این باره به خبرگزاری تسنیم می‌گوید: پدیده نگران کننده کم شدن حجم آب رودخانه که با طرح انتقال آب رودخانه، سال ۱۳۷۴ در پی طرح بسته هراز که قرار بود آب رودخانه چالوس به سمت آمل برای آبیاری شالیزارها وباغات مرکبات و آب شرب آشامیدنی انتقال پیدا کند، گفت: قرار بود از ۴۵۸ متر مکعب آب رودخانه فقط ۳۵۸ متر مکعب انتقال یابد اما این میزان بیشتر شد.

این فعال محیط زیست با اشاره به اینکه اگر طرح انتقال آب شهر چالوس است پس چرا رودخانه سرد آبرود، ماشلک نوشهر، خیرودکنار، گلنده رود و ۱۸ رودخانه دیگر در سر ریز انتقال پیدا می کنند و به سمت شرق می روند، افزود: ۲۲ هزار هکتار زمین‌های کشاورزی منطقه وجود دارد که نیاز به آب دارند.

وی اضافه کرد: یکی از معضلاتی که انتقال آب ایجاد می کند حریم و بستر رودخانه هر روز کوچک‌تر و کنار رودخانه ساخت و ساز انجام می شود.

رحمتی تصریح کرد: زمانی که از خشکسالی در اینده به ترسالی برسد همین حجم آب از بستر رودخانه سر ریز می شود و سیلاب به وجود می‌آید.

سید اصغر مطهری رئیس حفاظت محیط زیست چالوس نیز با بیان اینکه آب رودخانه چالوس در مجموع به دلیل خشکسالی در سال ۱۳۹۹ و کاهش بارندگی و برف، حجم آنکم شد، اظهار داشت: ازطرفی هم برداشت آب از رودخانه در محل سد انحرافی به همان میزان سالهای گذشته باعث شده که درپایین دست سد با حجم کمتری از آب مواجه شویم و بستر رودخانه به سمت پایین بازتر شود.
مطهری با اشاره به اینکه نیاز رعایت حق آبه پایین دست رودخانه و رعایت حق آبه زیست محیطی از الزاماتی است که باید مدیران آب منطقه ای و استانی رعایت کنند و بر اساس میزان دبی رودخانه در بالا دست هرسال تصمیم گرفته شود، یادآور شد: میزان انتقال آب رودخانه از محل این سد به جاهای دیگر رعایت نشده و ما خواهان رعایت حق آب کاربران در پایین‌دست هستیم.

بازدید اپلیکیشن 32 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید