سه‌ رفیق اقتصاد ایران در بخش صادرات را بشناسید

اقتصادی
سه‌ رفیق اقتصاد ایران در بخش صادرات را بشناسید

روزنامه هفت صبح| رئیس کل گمرک از صادرات کالای ایران به ۱۲۸ کشور با وجود تحریم‌های بین‌المللی خبر داد. مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک ایران گفت: «در سال ۱۳۹۸ ارزش تجارت خارجی کشور بالغ بر ۸۵ میلیارد و ۱۰۷ میلیون دلار و به وزن ۱۶۹ میلیون و ۳۰۲ هزار تن بوده است که از این میزان بیش از ۴۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار سهم صادراتی ایران و ۴۳ میلیارد و ۷۳۷ میلیون دلار نیز سهم واردات کشور بوده است.»

میراشرفی افزود: «در سال ۹۸ ایران در مجموع به بیش از ۱۲۸ کشور جهان صادرات و از ۱۱۲ کشور واردات کالا داشته است. به‌طوری که به ۴۰ کشور اروپایی، ۲۱ کشور آسیایی، ۲۸ کشور آفریقایی و ۱۲ کشور آمریکایی صادرات وهمچنین از ۴۱ کشور اروپایی، ۳۱ کشور آسیایی، ۱۲ کشور آمریکایی و ۱۱ کشور در آفریقا واردات کالا داشته‌ایم. بزرگ‌ترین شرکای تجاری کشور به ترتیب قاره آسیا وسپس اروپا وآفریقاست به شکلی که حجم تجارت خارجی ایران با آسیا بیش از ۵۷ میلیارد دلار یعنی بیش از ۶۸ درصد تجارت خارجی کشور است.»

میر اشرفی ادامه داد: «میزان صادرات کشورمان به آسیا بیش از ۳۰ میلیارد دلار است وهمچنین میزان واردات کشورمان نیز از آسیا بیش از ۲۷میلیارد و ۷۳۶میلیون و ۴هزار و ۳۰۰ دلار است و نیز میزان صادرات کشور به اروپا بیش از ۹ میلیارد دلار بوده ومیزان واردات نیز ازاین قاره ۱۵میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که به رغم تعدد شرکای آفریقایی میزان صادرات کشور به آفریقا حدود ۴۰۰ میلیون دلار ومیزان واردات از آفریقا نیز ۲۲میلیون دلار بوده است. در نهایت میزان صادرات کشور به قاره آمریکا برابر است با ۱۳۰میلیون و ۷۵۶ هزارو ۵۸۶ دلار ومیزان واردات از قاره آمریکا نیز ۸۶۰ میلیون و ۸۵ هزار و ۲۱۴ دلار است.»

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: «در بین شرکای آسیایی چین با ۹ میلیارد و ۴۶ میلیون و ۴۹ هزارو ۵۷۳ دلار وعراق با ۸ میلیارد و ۹۹۱میلیون و ۵۸۵ هزارو ۹۱۰ دلار و همچنین امارات متحد عربی با ۴ میلیارد و ۵۰۱ میلیون و ۴۴۹ هزار ۸۴۱ دلار به ترتیب بزرگ‌ترین مقاصد صادرات کالاهای تجاری ایران هستند.»‌میراشرفی افزود: «سه شریک اول ایران در قاره آسیا درحوزه واردات نیز کشورهای چین با بیش از ۱۱ میلیارد و ۲۰۶ میلیون دلار، پس از آن امارات با ۸ میلیارد و ۹۱۲ میلیون و ۶۴۸ هزارو ۶۸۲ دلار وهندوستان با بیش از سه میلیارد و ۴۶۴ میلیون و ۱۱۲ هزار و ۵۲۹ دلار بودند.»

*** صادرات ایران به ۱۲۸ کشور جهان
او ادامه داد: «درمیان کشورهای اروپایی نیز ترکیه با ۵میلیارد و ۴۶ میلیون و ۴۹ هزارو ۵۷۳ دلار وروسیه با ۴۵۷ میلیون و ۶۳۴ هزارو ۱۲۴ دلار وکشور آذربایجان با ۴۲۹ میلیون ۷۸۴ هزارو ۳۱۷ دلار اصلی‌ترین مقاصد صادراتی ایران هستند. ضمن آنکه کشورمان بیشترین میزان واردات خود از قاره اروپا را به ترتیب از ترکیه با چهار میلیارد و ۹۹۵ میلیون و ۶۳۱ هزار و ۹۶۳ دلار، آلمان با دو میلیارد و ۱۰۳ میلیون و ۱۹ هزارو ۹۳۷ دلار و روسیه با یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون و ۸۰۹ هزارو ۶۲ دلار داشته است.»

رئیس کل گمرک گفت: «در قاره آمریکا بیشترین صادرات کشور به برزیل با ۱۰۵ میلیون و ۷۲۳ هزارو ۱۳۵ دلار وپس از آن به کانادا با حدود ۱۹میلیون دلار و ونزوئلا با بیش از یک میلیون و ۱۸۴ هزار و ۸۳۲ دلار بوده است. همچنین بیشترین واردات از میان کشورهای قاره آمریکا از برزیل با ۵۵۵ میلیون و ۵۷۳ هزارو ۶۹۶ دلار وبعد از آن آرژانتین با ۵۵۵ میلیون و ۵۷۳ هزارو ۶۹۶ دلار ودر نهایت کانادا با بیش از ۵۲ میلیون و ۱۰۲ هزارو ۴۲۳ دلار بوده است.»

او با اشاره به شرکای اقتصادی ایران در قاره آفریقا افزود: «کشورمان در سال ۹۸ به میزان ۷۲ میلیون و ۵۹ هزارو ۹۵۸ دلار به موزامبیک، ۶۲میلیون و ۹۱۷ هزار و ۶۸۵ دلار به سودان و ۵۲ میلیون و ۲۵۶ هزار و ۱۶۳ دلار به کنیا کالای تجاری غیرنفتی صادر کرده است و همچنین به میزان ۶ میلیون و ۳۶۹ هزار و ۷۸۷ دلار ازکشور کنیا، پنج میلیون و ۴۱۲ هزار و ۴۹ دلار از اتیوپی وبیش از چهار میلیون و ۶۶۸ هزارو ۹۷۴ دلار کالا نیز از تونس واردات داشته است.»

بازدید اپلیکیشن 41 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید