سرنوشت یک کوالای یتیم !

گوناگون
سرنوشت یک کوالای یتیم !

تصویری که از دست گچ گرفته او منتشر شده، بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی داشته است

بازدید اپلیکیشن 30 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید