زایمان در کانادا چقدر خرج دارد؟

اقتصادی
زایمان در کانادا چقدر خرج دارد؟

احمدرضا نجفی| فکر می‌کنید گرفتن شناسنامه کانادایی برای فرزندتان چقدر هزینه داشته باشد؟ رک و راست بگویم، اگر ساکن کانادا باشید و هیچ مشکلی برای اقامت سر راه تان نباشد، چیزی حدود ۱۶۰ میلیون تومان برای عمل سزارین فرزندتان بودجه کنار بگذارید. البته بدون احتساب هزینه‌های رفت و آمد.

این عدد را از لیست هزینه‌های یکی از هموطنانمان به دست آوردیم. او که ساکن تورنتو کاناداست، تقریبا از هفته سی ام بارداری به بیمارستان مکنزی در شهر تورنتو مراجعه کرده و تمام خرج‌هایی که در دوره بارداری، حین عمل و بعد از عمل کرده است را یادداشت کرده و در اختیار ما قرار داده.

مجموع این خرج‌ها به رقم ۱۳هزار و ۳۶۴دلار رسیده که با احتساب نرخ ۱۲ هزار تومانی برای هر دلار آمریکا، هزینه‌های این خانواده برای به دنیا آمدن فرزندشان، حدود ۱۶۰ میلیون تومان آب خورده است. تازه اگر مادر و نوزاد با سلامت کامل عمل سزارین را پشت سر بگذارند و تنها یک شب در بیمارستان بستری باشند. در غیر این صورت باید شبی ۵۰ میلیون تومان روی هزینه هایشان اضافه کنند.
حالا به نظرتان هزینه زایمان در ایران چقدر است؟ زایمان طبیعی که کلا برعهده بیمه گر بوده و برای مراجعه کننده کاملا رایگان است. حتی اگر کسی بخواهد برای زایمان خرج زیادی بکند، هزینه زایمان به صورت سزارین در بیمارستان‌های خصوصی تهران با امکانات کامل نهایتا شش میلیون تومان بودجه لازم دارد.

بیمارستان مکنزی همانجایی است که هموطن ما برای تولد فرزندش مراجعه کرده. او مراجعه به بیمارستان را از هفته سی ام بارداری شروع کرده و مبلغ ۱۴۰ دلار برای ویزیت اول پرداخت کرده است. هزینه ویزیت‌های بعدی پزشک متخصص ارزان‌تر و هر نوبت ۴۰دلار محاسبه شده است. سر جمع با چهار مراجعه‌ای که به پزشک متخصص داشته، ۱۶۰ دلار خرج کرده که با۱۴۰ دلار ویزیت اول می‌شود ۳۰۰دلار به عبارت ساده‌تر این هموطن ۳۰۰دلار تنها برای ویزیت پزشک پرداخت کرده است.

دوست ما در طول مدت بارداری یعنی در هفته‌های ۳۲ و ۳۷ بارداری، برای سونوگرافی به بیمارستان مراجعه کرده است. نوبت اول سونوگرافی برای او ۱۸۰ دلار محاسبه شده و در نوبت بعدی مبلغ ۹۰ دلار پرداخت کرده است که سر جمع می‌شود ۲۷۰دلار خرج سونوگرافی. آزمایش‌های لازم برای مادر، سرجمع ۶۳دلار خرج روی دست خانواده گذاشته است. به عبارت دقیق‌تر ۳۵دلار برای آزمایش خون و ۲۸دلار برای آزمایش سوآپ. تا اینجای کار یعنی قبل از عمل این خانواده ۶۳۳دلار خرج بیمارستان کرده که با احتساب نرخ ۱۲ هزار تومانی برای دلار، می‌شود هفت میلیون و ۶۰۰ هزار تومان.

خرج اقدامات قبل از عمل سزارین
این تازه اول ماجراست. حالا نوبت به عمل رسیده و هر کدام از پزشکان متخصص دستمزد خود را برای عمل سزارین می‌خواهند. بیمارستان مکنزی برای دستمزد پزشک متخصص زنان دو هزار و ۵۰۰دلار از هموطن ما دریافت کرده. به عبارتی پزشک عمل سزارین حدود ۳۰ میلیون تومان دستمزد گرفته است. دکتر بیهوشی و اطفال هم هر کدام در این عمل دخیل بوده اند و به ترتیب هزار و ۸۰۰دلار و ۳۵۰ دلار حق الزحمه گرفته اند. یعنی سر جمع دو هزار و ۱۵۰دلار که میشود حدود ۲۶میلیون تومان. به عبارت ساده‌تر این خانواده حدود ۵۶میلیون تومان برای دستمزد پزشکان عمل سزارین هزینه کرده است و اگر این مبلغ را با هزینه‌های پیش از عمل جمع کنیم، تا اینجای کار حدود پنج هزار و ۳۰۰دلار، معادل ۶۳میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای تولد نوزاد خرج شده است.

هزینه‌های عمل سزارین در بیمارستان مکنزی
عمل سزارین که شروع شود، یک لیست هزینه دیگر روی میز می‌آید. ردیف اول هزینه آزمایش خون مادر قبل از عمل است. این آزمایش ۱۳۹ دلار هزینه دارد که به پول ما می‌شود حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان. آماده سازی اتاق عمل خرج ۸۷۵دلاری برای خانواده در پی دارد که هزینه‌ها را تا قبل از اینکه جراح دست به تیغ شود به هزار و ۱۴ دلار می‌رسد.

عمل که انجام شد، مادر و نوزاد باید برای مدتی در بیمارستان بمانند. هزینه هرشب اتاق نوزاد خرج هزار و ۳۰۰دلاری روی دست خانواده می‌گذارد و هزینه هر شب اتاق خصوصی مادر در بیمارستان مکنزی دوهزار و ۹۱۵ دلار است. به عبارتی هرشب که این مادر و نوزاد در بیمارستان بمانند، چهار هزار و ۲۱۵ دلار خرج روی دست خانواده می‌گذارند.

با احتساب نرخ دلار ۱۲ هزار تومانی، هر شب اقامت مادر و نوزاد می‌شود چیزی حدود ۵۰میلیون و ۶۰۰ هزار تومان! حالا خدا را شکر مادر و فرزند هردو به سلامت عمل سزارین را پشت سر گذاشتند و فقط یک شب در بیمارستان ماندند و گرنه معلوم نبود بتوانند از پس خرج شب دوم بربیایند.

لیست هزینه‌های بعد از عمل هزینه‌های عمل
سزارین در بیمارستان مکنزی به همین جا ختم نمی‌شود. فرزند تازه متولدشده همان اول کار با آزمایش زردی و هزینه دکتر اطفال خرج ۳۰۰دلاری روی دست پدر و مادرش می‌گذارد که به پول ما می‌شود حدود سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان. تازه دکتر اطفال زمان ترخیص حق الزحمه جداگانه‌ای هم گرفته که مبلغ آن ۱۲۰ دلار بوده است. همچنین هنگام ترخیص یک قبض ۱۹۷دلاری هم از صندوق رسیده که شامل هزینه‌های دارو و مواد مصرفی در بیمارستان است. با این حساب به جز هزینه‌های بستری در بیمارستان، این خانواده هزار و ۶۳۱دلار برای عمل سزارین هزینه کرده است که به پول ما میشود چیزی حدود ۱۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان.

بیایید تا حساب از دستمان در نرفته همین جا هزینه‌ها را جمع کنیم تا ببینیم تا اینجای کار یک عمل سزارین چقدر خرج برداشته است. هزینه‌های قبل از عمل که شامل ویزیت و سونوگرافی و … بود حدود ۶۳۳دلار شد. هزینه دستمزد پزشکان در عمل جراحی به چهار هزار و ۶۵۰دلار رسید و هزینه‌های عمل سزارین هزار و ۶۳۱دلار خرج روی دست خانواده گذاشت. یک شب بستری شدن مادر و کودک در بیمارستان هم شد چهار هزار و ۲۵۰دلار مجموع این ارقام، عدد ۱۱ هزار و ۱۶۴ دلار را به همراه داشت که به پول ما می‌شود چیزی حدود ۱۳۴ میلیون تومان.

فرزند تازه متولدشده هموطن ما پسر بود. پسربچه‌ها یک خرج بعد از عمل دیگر هم دارند که مبلغ ۵۰۰دلار برای ختنه خرج روی دست خانواده می‌گذارد که به پول ما می‌شود، شش میلیون تومان. حالا خانواده اگر بخواهد به پیشرفت دانش پزشکی در آینده اطمینان داشته باشد و بند ناف نوزادش را در بانک بند ناف ذخیره کند، باید هزار و ۷۰۰دلار بودجه کنار بگذارد. با این کار یک خرج سالانه ۲۵۰دلاری هم روی دوش خانواده می‌افتد و هرسالی که این مبلغ را نپردازد، کل هزینه‌ها برای ذخیره بند ناف نوزادش از بین می‌رود. بر این اساس هزینه‌های بعد از عمل هم چیزی حدود دوهزار و ۲۰۰ دلار، به علاوه سالانه ۲۵۰دلار خرج روی دست خانواده گذاشت که به پول ما می‌شود ۲۶میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، به علاوه سالانه سه میلیون تومان .

مجموع خرج بیمارستانی به دنیا آمدن نوزاد در کانادا
حالا وقت پاگشاکردن نوزاد به خانه است و مادر خرج باید ببیند این همه هزینه در بیمارستان مکنزی سرجمع چقدر آب خورده است. اگر دو هزار و ۲۰۰ دلاری که آخر کار به خرج‌ها اضافه شد را با خرج‌های قبلی یعنی ۱۱ هزار و ۱۶۴ دلار جمع کنیم، می‌شود چیزی حدود ۱۳ هزار و ۳۶۴دلار یعنی چیزی حدود ۱۶۰ میلیون تومان.

تازه این در صورتی است که مادر و فرزند در سلامت کامل عمل سزارین را پشت سر بگذارند و لازم نباشد بیش از یک شب در بیمارستان بمانند. وگرنه برای هر شب اقامت مادر و نوزاد در بیمارستان، مبلغ چهار هزار و ۲۱۵دلار، معادل پنجاه میلیون تومان به هزینه‌های تولد نوزاد اضافه می‌شود.

خرج‌های بیمارستانی در ایران
صفر، عددی بود که در جواب سوال هزینه تولد نوزاد از یک پزشک گرفتیم. البته صفر صفر هم که نه. منظور پزشک زایمان طبیعی بود. بعد از طرح تحول سلامت، خرج زایمان طبیعی در بیمارستان‌های دولتی کاملا برعهده بیمه افتاده و هیچ هزینه‌ای برای خانواده به همراه ندارد.

البته به رغم توصیه پزشکان و نظام سلامت به زایمان طبیعی، خیلی از مادر‌ها عمل سزارین را به زایمان طبیعی ترجیح می‌دهند و برای همین باید برای به دنیا آمدن فرزندشان هزینه پرداخت کنند. آمار‌ها نشان می‌دهد حدود ۶۰ درصد زایمان‌ها در ایران به صورت سزارین انجام میشود.

کل هزینه زایمان طبیعی در بیمارستان‌های دولتی بدون بیمه از ۵۰هزار تومان تا ۱۲۰ هزار تومان و هزینه زایمان به شیوه سزارین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان است. البته هزینه‌های زایمان در بیمارستان‌های خصوصی خیلی بیشتر از این حرف هاست.

با این حال نتایج پرس و جوی ما از بیمارستان‌های مختلف نشان می‌دهد عمل سزارین با بیشترین امکانات در گران قیمت‌ترین بیمارستان‌های تهران حدود شش میلیون تومان خرج دارد. البته اگر کسی بخواهد می‌تواند میلیون‌ها تومان بیشتر خرج کند، اما نهایت خرج معمول همان شش میلیون تومان برای خانواده هزینه دارد. همچنین می‌شود هزینه عمل سزارین در بیمارستان‌های خصوصی را با نرخ سه میلیون تومان هم پیدا کرد.

حالا این نرخ شش میلیون تومانی که می‌توان گفت حداکثر هزینه‌ای است که یک خانواده برای به دنیا آمدن فرزندش در ایران خرج می‌کند را با هزینه ۱۶۰ میلیون تومانی عمل سزارین عادی و خدمات جانبی آن در بیمارستان مکنزی تورنتو کانادا مقایسه کنید و خودتان نتیجه مطلوب را بگیرید.

منبع: هفت صبح

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید