دانلود اپلیکیشن هفت صبح

روزنامه اصولگرا: حقوق ۸میلیونی رئیس بنیاد مستضعفان کم است

اقتصادی
روزنامه اصولگرا: حقوق ۸میلیونی رئیس بنیاد مستضعفان کم است

خراسان نوشت:آن چه درباره حقوق دریافتی رئیس بنیاد مستضعفان باید گفت، این است که رقم ۸٫۲ میلیون در ماه به عنوان رقم ناخالص حقوق و ۶٫۸ میلیون به عنوان خالص دریافتی ایشان، رقم پایینی است و قابل مقایسه با بسیاری از مدیران حقوق بگیر نیست.

اگرچه دریافت چنین رقمی را باید به عنوان اقدامی فرهنگی در راستای تاکید بر روحیه جهادی و نفی دنیاطلبی مدیران دانست و ستایش کرد ولی این خطر وجود دارد که ما در ماجرای حقوق مدیران، از سوی دیگر بام سقوط کنیم.

ماجرای حقوق نجومی که چند سال قبل مطرح شد، اتفاقی تلخ بود و نشان داد که باید برای نظم دادن به حقوق مدیران اقدامات نظارتی ویژه ای انجام شود. هر چند تعیین ۱۰ میلیون تومان به عنوان سقف حقوق وزیران پس از ماجرای اصلاح حقوق نجومی هم به نوعی در یک فضای احساسی انجام شد و خیلی منطقی به نظر نمی رسد که وزیری با آن همه مشغله و مسئولیت این میزان دریافتی داشته باشد .

در این میان، مهم ترین اقدام نظارتی که راه اندازی سامانه حقوق مدیران است، پس از گذشت بیش از دو سال به سرانجام نرسیده است. با این حال در سوی دیگر ماجرا، اعلام دریافتی در حد شش میلیون تومان برای حقوق ماهانه مدیری در سطح رئیس بنیاد مستضعفان، ممکن است تبدیل به معیاری برای حقوق سایر مدیران و مطالبه بخشی از جامعه در این باره شود. این در حالی است که تعریف چنین حدی برای حقوق بسیاری از مدیران و حتی کارشناسان سطوح متوسط دستگاه های اجرایی، موجب ضربه به نظام اداری و خروج نخبگان از آن می شود. بنابراین در پرداخت و اعلام چنین حقوقی باید محتاط بود.

بازدید اپلیکیشن 62 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید