دلیل بازداشت رئیس سازمان خصوصی سازی چیست؟

اقتصادی
دلیل بازداشت رئیس سازمان خصوصی سازی چیست؟

خبرآنلاین نوشت: رییس سازمان خصوصی سازی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و تضییع گسترده اموال عمومی و دولتی توسط شعبه نهم بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت تهران بازداشت شده است.

بر اساس این گزارش،با دستور دادستان تهران تمام پرونده های پوری حسینی جمع آوری و با اختصاص بازپرس ویژه در ظرف دو ماه اخیر تحقیقات بر روی این پرونده ها انجام شد که در نهایت، کار به برکناری و بازداشت وی کشیده شد.

بازداشت پوری حسینی در حالی دیروز رقم خورد که بسیاری از پرونده های او نزدیک به پنج سال معطل و دچار اطاله شده بود .

بازدید اپلیکیشن 142 , بازدید سایت 1

نظرات کاربران

پاسخ دهید