دانلود اپلیکیشن هفت صبح

ایده پاکستان برای حل بحران افغانستان و توافق با طالبان

جهان
ایده پاکستان برای حل بحران افغانستان و توافق با طالبان

طالبان کماکان حمایت ضمنی خودش را از طالبان حفظ کرده است. حالا وزیر کشور پاکستان با بیان اینکه هیچ پایگاه نظامی در اختیار آمریکا قرار نخواهد داد، اعلام کرد که دو گذرگاه چمن و تورخم باز خواهد بود و تنها افراد واکسینه شده حق ورود به این کشور را خواهند داشت.

او با بیان اینکه پاکستان صلح در افغانستان را ترغیب می‌کند، می گوید به رغم خروج نیروهای خارجی از افغانستان و حرکت منطقه به سمت و سوی جدید، پاکستان پایگاه نظامی در اختیار آمریکا قرار نخواهد داد.

وزیر کشور پاکستان تصریح می کند: این برای کل منطقه مهم است که با طالبان گفتگو کند و پاکستان هر دولتی را که به حمایت مردم در افغانستان تشکیل شده باشد، را به رسمیت خواهد شناخت.
پیش از این عمران خان نیز تاکید کرده بود که به هیچ عنوان پاکستان پایگاه نظامی برای انجام عملیات ضدتروریستی در افغانستان در اختیار آمریکا قرار نخواهد داد.

بازدید اپلیکیشن 12 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید