خواب‌های بد چه تعبیری دارند؛ از تعقیب شدن در خواب تا سقوط

سلامت و زندگی
خواب‌های بد چه تعبیری دارند؛ از تعقیب شدن در خواب تا سقوط

موضوع تعبیر خواب سالها است که مورد توجه بوده و دلیل خوبی هم دارد؛ درک معنای عمیق‌تر رویاها می‌تواند درک درستی درباره احساس و تفکر شما ایجاد کند که می‌تواند برای ایجاد بینش شخصی مفید باشد.

رویاهای افتادن از ارتفاعات بسیار رایج است. در حالی که یک افسانه رایج وجود دارد که می گوید اگر در رویای خود به زمین بخورید در زندگی واقعی خواهید مرد، که درست نیست. در ادامه این گزارش به این موضوع خواهیم پرداخت که رویاهای افتادن واقعاً چه معنایی می تواند داشته باشد؟

افتادن در رویاها نشانه آن است که چیزی در زندگی شما خوب پیش نمی رود. ممکن است نشان دهد که برای مثال باید در یک انتخاب تجدید نظر کنید، یا جهت جدیدی را در برخی تصمیم‌گیری‌ها در نظر بگیرید.

راسل گرانت، نویسنده کتاب «فرهنگ رویای مصور» می‌گوید: «خواب افتادن بسیار رایج است. این نمادی از ترس در زندگی واقعی است. شاید شکست در کار یا زندگی عاشقانه‌تان». او می‌افزاید که سقوط اغلب بیانگر نیاز به رها کردن بیشتر خود و لذت بردن بیشتر از زندگی است.

رویاهایی که توسط یک مهاجم شناخته شده یا ناشناس تعقیب می شوند، می توانند ترسناک باشند. مترجمان خواب اغلب پیشنهاد می کنند که چنین رویاهایی به این معنی است که شما سعی می کنید از چیزی در زندگی روزمره خود اجتناب کنید. تونی کریسپ، نویسنده «فرهنگ لغت رویا»، بر این باور است که تعقیب شدن در خواب ممکن است نشان دهنده تمایل به فرار از ترس ها یا خواسته های شما باشد.

پنی پیرس، نویسنده «فرهنگ لغت رویایی برای آدمک ها» بر این باور است که از دست دادن دندان‌ها در خواب تعابیر مختلفی دارد؛ ممکن است به این معنی باشد که شما نگران جذابیت یا ظاهر خود هستید. همچنین ممکن است نشان دهنده این باشد که شما در مورد توانایی خود در برقراری ارتباط نگران هستید، یا نگران این هستید که ممکن است چیزی شرم آور گفته باشید.

مرگ یکی دیگر از موضوعات رایج رویاها است که می تواند به ویژه نگران کننده باشد. رویاپردازان گاهی اوقات خواب مرگ یکی از عزیزانشان را می بینند یا حتی خودشان می میرند. تعبیر خواب های رایج نشان می دهد که چنین رویاهایی منعکس کننده اضطراب در مورد تغییر یا ترس از ناشناخته‌ها هستند.

لوری لونبرگ در کتاب «رویا» بر این اعتقاد است که تغییر نیز مانند مرگ می‌تواند ترسناک باشد، زیرا – همچنین مانند مرگ – ما نمی‌دانیم «آن طرف» تغییر چیست، به همین دلیل است که ذهن رویاپرداز تغییر را با مرگ برابر می‌داند.

دیدگاهتان را بنویسید