دانلود اپلیکیشن هفت صبح

حکم متفاوت قاضی برای خانمی که پلاک خودرویش مخدوش بود

اجتماعی
حکم متفاوت قاضی برای خانمی که پلاک خودرویش مخدوش بود

حکم متفاوت یک قاضی درباره خانمی که پلاک خودرویش را برای مسافرکشی مخدوش کرده بود و خودرویش توقیف و به پارکینگ منتقل شده بود در فضای مجازی حسابی خبرساز شده است. قاضی امین بخشی زاده از این خانم رفع اتهام کرده و قرار منع تعقیب او را هم صادر کرده است. او از پلیس و پارکینگ مربوطه هم برای ترخیص خودروی این خانم خواهان مساعدت شده است. تصویر این حکم را می بینید.

Hk
Hk
بازدید اپلیکیشن 201 , بازدید سایت 1

نظرات کاربران

  1. فلسفه وضع قوانین چیست؟ آیا غیر از نفع و نظم عمومی است؟ قانون باید با توجه به واقعیت های زندگی اجتماعی تفسیر و اجرا شود. بررسی اوضاع و احوال وقوع جرم به عهده مرجع قضایی است و این دادیار شجاع ما به بهترین شکلی از این اختیار قانونی خود استفاده نموده است. در این شرایط فوق استثنایی کشور، نیاز شدیدی به این نوع از آراء داریم.

پاسخ دهید