حواشی تجمع جلوی سفارت ایران در لندن

سیاسی
حواشی تجمع جلوی سفارت ایران در لندن

ایرنا: ظهر دیروز (دوشنبه) تعداد اندکی از گروه‌های سلطنت طلب و منافقین به‌طور همزمان مقابل سفارت کشورمان در لندن دست به تظاهرات زدند.

سطلنت طلبان که از قبل حاضر شده بودند با دست داشتن پارچه نوشته‌هایی، شعارهایی را در حمایت از رژیم پهلوی سر می‌دادند، اما با حضور اعضای گروهک منافقین، از آنها فاصله گرفتند.

اعضای گروهک منافقین هم با نصب پلاکاردها و شعارنوشته‌هایی حمایت خود را از مریم و مسعود رجوی سرکرده‌های این گروهک تروریستی اعلام کردند.

ماجرا زمانی جالب شد که هم زمان با خواندن بیانیه گروهک منافقین، سلطنت طلب‌ها فریادهای خود را بلندتر کرده تا مانع شنیده بیانیه گروه مقابل شود.

دیدگاهتان را بنویسید