حمله احسان علیخانی به ستاره زن سینما: کجای تلویزیون رقصیدی؟

فرهنگی
حمله احسان علیخانی به ستاره زن سینما: کجای تلویزیون رقصیدی؟

احسان علیخانی مجری برنامه عصر جدید در نشست خبری این برنامه، به انتقاد یک بازیگر زن جواب داد.

بازدید اپلیکیشن 151 , بازدید سایت 1

نظرات کاربران

پاسخ دهید