حقوق دریافتی راهبران متروی تهران چقدر است؟

اقتصادی
حقوق دریافتی راهبران متروی تهران چقدر است؟

تسنیم نوشت: بنابر اعلام قائم‌مقام عملیات شرکت بهره‌برداری مترو تهران، حقوق دریافتی “راهبران متروی تهران” ماهیانه ۲۵ تا ۴۰ میلیون تومان است!

مجید رستمی؛ قائم‌مقام عملیات شرکت بهره‌برداری متروی تهران درباره میزان حقوق دریافتی “راهبرهای متروی تهران” در سال جاری اظهار کرد: ساعت کاری این نیروها بین 9 تا 12 ساعت است و با توجه به اضافه‌کاری و مزایا، حقوق ماهیانه دریافتی آنها در ماه حدود 25 میلیون تومان می‌شود!

حقوق دریافتی «راهبران متروی تهران» چقدر است؟

وی درباره این مسئله که حقوق ماهیانه برخی از راهبرهای متروی تهران بیش از 45 میلیون تومان است، گفت: این مسئله نیز برمی‌گردد به نیروهای باسابقه و در آستانه بازنشستگی مترو به‌طوری که این افراد نسل اول راهبرهای مترو هستند که در ماه بین 28 تا 29 روز فعالیت می‌کنند و حقوق آنها بین 35 تا 40 میلیون تومان است!

دیدگاهتان را بنویسید