دانلود اپلیکیشن هفت صبح

حال اسطوره فوتبال جهان رو به بهبود است

ورزشی
حال اسطوره فوتبال جهان رو به بهبود است

دختر اسطوره فوتبال جهان حال پدرش را خوب و رو به بهبود توصیف کرد.

به گزارش ایسنا و به نقل از تایمز، اسطوره ۸۰ ساله که موفق به کسب سه جام جهانی شده است، در بیمارستان آلبرتو انیشتین سائوپائولو است و پزشکان اوایل ماه جاری توموری را از روده بزرگ او خارج کردند.

کلی دختر پله گفت: این روزها اضطراب زیادی در سراسر جهان وجود دارد و ما نمی خواهیم دلیل بیشتر این اضطراب باشیم. پدرم در حال بهبودی است. من قول می دهم. طبیعی است. برای مردی هم سن و سال او پس از چنین عملی شرایط سخت شود. او خسته بود ولی رو به بهبودی است. بار دیگر از همه طرفداران تشکر می کنم.

بازدید اپلیکیشن 28 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید