تک‌نگاری| برای همه‌ اُمیکرون گرفته‌ها

تک نگاری
تک‌نگاری| برای همه‌ اُمیکرون گرفته‌ها

روزنامه هفت صبح، آنالی اکبری| در زمان درد و تب، انتظاری هست برای کار کردن قرص مسکن. برای لحظه‌ای که حس کنی می‌توانی زانوهای جمع کرده‌ات را باز کنی و بدون اخم و مچاله کردن چشم‌ها روبه‌رو را نگاه کنی و بفهمی سردردت آرام گرفته.مدت‌ها بود مریض نشده بودم.
این درد پراکنده در استخوان‌ها، پوست مور مور شده و حساس، حس خزیدن مارمولکی سرد و هراسان روی ستون فقرات و به خود لرزیدن، پیشانی و کاسه‌ داغ چشم‌ها و پشت گردن عرق کرده، این بی‌حالیِ پر قدرت و چند برابر شدن جاذبه زمین و پایین کشیدن غیر منصفانه را از یاد برده بودم.می‌دانم خیلی از شمایی که این متن را می‌خوانید گرفتار همین حس‌ها و دردهایید. به امید بهبودی پر سرعت تک‌تک‌مان.

دیدگاهتان را بنویسید