توضیحات بورل در مورد پاسخ ایران به پیشنهاد اروپا

سیاسی
توضیحات بورل در مورد پاسخ ایران به پیشنهاد اروپا

پس از تایید ارسال پاسخ ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا در زمینه برجام، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: پاسخ مکتوب ایران را در مورد متن پیش نویس برجام دریافت کردم. از وزیر خارجه‌ ایران به خاطر وقت شناسی قدردانی میکنیم. او توضیح داد: پاسخ ایران را بررسی کردیم ولی نمی‌توانم به جزییات آن اشاره کنم. آمریکا هم خصوصی نظرش را اعلام کرده، ما تلاش می کنیم نظرات را به هم نزدیک کنیم.

بازدید اپلیکیشن 122 , بازدید سایت 1

دیدگاهتان را بنویسید